หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั้งใจ๋
อักษรล้านนา
ชั่งฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ชั่งใจ]
ความหมาย

ก.คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั้งใจ๋ (ชั่งฯไจ)