หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั้งเคิ่ง
อักษรล้านนา
ชั่งฯเฅิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ชั่งเฅิ่ง]
ความหมาย

น.ตาชั่งแบบตราชู, ไม้กระดก ว.เฉลี่ยน้ำหนักให้เท่ากันที่งสองด้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั้งเคิ่ง (ชั่งฯเฅิ่งฯ)