หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั้งยอย
อักษรล้านนา
ชั่งฯยอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ชั่งยอย]
ความหมาย

น.ตราชู - เครื่องชั่งแบบใช้จานถ่วงน้ำหนักให้เท่ากันทั้งสองด้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั้งยอย (ชั่งฯยอฯยฯ)