หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั้งมันเต๊อะ
อักษรล้านนา
ชั่งฯมันฯเทิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ชั่งมันเทอะ]
ความหมาย

ว.ช่างมันเถอะ - ไม่เอาธุระ,ไม่สนใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั้งมันเต๊อะ (ชั่งฯมันฯเทิอฯะ)