หน้าหลัก
จั้งมัน
ชั่งฯมันฯ
[ชั่งมัน]

ว.ช่างปะไร (ปาก) - ปล่อยไปตามเรื่องตามราว,ไม่เอาธุระ เช่น เขาบ่เฮียนก็จั้งมัน-เขาไม่เรียนก็ช่างมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั้งมัน (ชั่งฯมันฯ)