หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั้งก้อม
อักษรล้านนา
ชั่งฯก้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ชั่งก้อม]
ความหมาย

น.ตาชั่งแบบจีน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั้งก้อม (ชั่งฯก้อฯม)