หน้าหลัก
จั้ง
ชั่งฯ
[ชั่ง]

น.เครื่องชั่ง - เครื่องมือที่ใช้กำหนดน้ำหนัก ก.ชั่ง - กระทำให้รู้น้ำหนักโดยใช้ตาชั่ง,คาดคะเน,ประมาณ

จั้ง
จั้ง
จั้งฯ
[จั้ง]

น.หมอตำแย ก.หยุด,ยั้ง,พักเป็นการชั่วคราว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั้ง (จั้งฯ)