หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั้ง
อักษรล้านนา
ชั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ชั่ง]
ความหมาย

น.เครื่องชั่ง - เครื่องมือที่ใช้กำหนดน้ำหนัก ก.ชั่ง - กระทำให้รู้น้ำหนักโดยใช้ตาชั่ง,คาดคะเน,ประมาณ

ออกเสียงล้านนา
จั้ง
อักษรล้านนา
จั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[จั้ง]
ความหมาย

น.หมอตำแย ก.หยุด,ยั้ง,พักเป็นการชั่วคราว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั้ง (จั้งฯ)