หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั่นแจ๋
อักษรล้านนา
จั่นฯแจ
เทียบอักษรไทย
[จั่นแจ]
ความหมาย

ดู...แจ๋

ออกเสียงล้านนา
แจ๋
อักษรล้านนา
แจ
เทียบอักษรไทย
[แจ]
ความหมาย

น๑.จักจั่นขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ตัวยาวประมาณ ๑.๕ ซ.ม. ตอนกลางคืนชอบบินลงกินน้ำตามโป่งเป็นกลุ่มๆ; จั่นแจ๋, อี่แจ๋ ก็ว่า น๒.มุม อย่างมุมกำแพง มุมบ้าน มุมรั้ว เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั่นแจ๋ (จั่นฯแจ)