หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั่น
อักษรล้านนา
จั่นฯ
เทียบอักษรไทย
[จั่น]
ความหมาย

น๑.กรงดักสัตว์ น๒.ปลี - ช่อดอกอ่อนของตาล หมาก มะพร้าว น๓.ชื่อเห็ดชนิดหนึ่ง - เห็ดจั่น สีขาวนวล ก้านใหญ่ ดอกใหญ่ ด้านล่างมีครีบ กินได้ ภาคกลางเรียกเห็ดตีนแรด หรือ เห็ดตับเต่าขาว ดู...เห๋ดจั่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั่น (จั่นฯ)