หน้าหลัก
จั่น
จั่นฯ
[จั่น]

น๑.กรงดักสัตว์ น๒.ปลี - ช่อดอกอ่อนของตาล หมาก มะพร้าว น๓.ชื่อเห็ดชนิดหนึ่ง - เห็ดจั่น สีขาวนวล ก้านใหญ่ ดอกใหญ่ ด้านล่างมีครีบ กินได้ ภาคกลางเรียกเห็ดตีนแรด หรือ เห็ดตับเต่าขาว ดู...เห๋ดจั่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั่น (จั่นฯ)