หน้าหลัก
จังสะหลิ๋ด
ชังฯสิๆลฯด
[ชังสลิด]

ก.หมั่นไส้,รำคาญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จังสะหลิ๋ด (ชังฯสิๆลฯด)