หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จังสะหลิ๋ด
อักษรล้านนา
ชังฯสิๆลฯด
เทียบอักษรไทย
[ชังสลิด]
ความหมาย

ก.หมั่นไส้,รำคาญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จังสะหลิ๋ด (ชังฯสิๆลฯด)