หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จังง่าว
อักษรล้านนา
ชังฯง่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ชังง่าว]
ความหมาย

ก.เกลียดมาก,ชังมาก,ไม่ชอบเลย; จังแต๊จังว่า,จังใบ้จังง่าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จังง่าว (ชังฯง่าวฯ)