หน้าหลัก
จัง
ชังฯ
[ชัง]

ก.ชัง - เกลียด,ไม่ชอบ,ไม่รัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จัง (ชังฯ)