หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะไปเดือด
อักษรล้านนา
จะไพเดิอฯด
เทียบอักษรไทย
[จะไพเดือด]
ความหมาย

ว. อย่าส่งเสียงดัง,อย่าเอะอะโวยวาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปเดือด (จะไพเดิอฯด)