หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะไปละไปขว้าง
อักษรล้านนา
จไพลไพข้วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[จะไพละไพขว้าง]
ความหมาย

ว.อย่าทิ้งอย่าขว้าง; ไปละไปขว้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปละไปขว้าง (จไพลไพข้วฯางฯ)