หน้าหลัก
จะไปย่อยไปยำ
จไพย่อฯยฯไพยำ
[จะไพย่อยไพยำ]

ก.อย่าจุกจิกจู้จี้; ไปย่อยไปยำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปย่อยไปยำ (จไพย่อฯยฯไพยำ)