หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะไปย่อยไปยำ
อักษรล้านนา
จะไพย่อฯยฯไพยำ
เทียบอักษรไทย
[จะไพย่อยไพยำ]
ความหมาย

ว.อย่าจุกจิกจู้จี้; ไปย่อยไปยำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปย่อยไปยำ (จะไพย่อฯยฯไพยำ)