หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะไปฟั่ง
อักษรล้านนา
จไพฟั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[จะไพฟั่ง]
ความหมาย

ว. อย่ารีบร้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปฟั่ง (จไพฟั่งฯ)