หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะไปจิ๋ฮังต่อล่อฮังแต๋น
อักษรล้านนา
จะไพจิรังฯตํอฯลํอฯรังฯแตนฯ
เทียบอักษรไทย
[จะไพจิรังต่อล่อรังแตน]
ความหมาย

สำ.อย่าแหย่รังต่ออย่าร่อรังแตน - อย่ายั่วให้โกรธ,อย่ายั่วให้โมโห

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปจิ๋ฮังต่อล่อฮังแต๋น (จะไพจิรังฯตํอฯลํอฯรังฯแตนฯ)