หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะไปขี้ จุ๋
อักษรล้านนา
จะไพขี้จุ
เทียบอักษรไทย
[จะไพขี้จุ]
ความหมาย

ว. อย่าโกหก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปขี้จุ๋ (จะไพขี้จุ)