หน้าหลัก
จะใด
จได
[จะใด]

ว.เช่นใด,อย่างไร - คำลงท้ายแสดงคำถาม เช่น เป๋นจ๋ะใด - เป็นเช่นไร เยียะจ๋ะใด - ทำอย่างไร; จ๊ะใด,จาใด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะใด (จได)