หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะโละโอ้ะ
อักษรล้านนา
จโล฿ะโอ฿ะ
เทียบอักษรไทย
[จะโละโอ้ะ]
ความหมาย

ก.คะมำ,หัวทิ่ม, ทำท่าจะล้มหรือล้มไปข้างหน้า,พรวดพราด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะโละโอ้ะ (จโล฿ะโอ฿ะ)