หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะโละจะละ
อักษรล้านนา
จโล฿ะจะละ
เทียบอักษรไทย
[จะโละจะละ]
ความหมาย

ว.ลักษณะที่แสดงว่ามีขนาดสูงและใหญ่ เช่น ต้นไม้สูงจะโละจะละ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะโละจะละ (จโล฿ะจะละ)