หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะโละ
อักษรล้านนา
จโล฿ะ
เทียบอักษรไทย
[จะโละ]
ความหมาย

ว.เข้าไปอย่างรวดเร็ว,พรวดพราด, โผล่เข้าไปในทันใด จ๋ะเลาะ,โจ๊ะโละ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะโละ (จโล฿ะ)