หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะเหลื่อมจะเกื่อม
อักษรล้านนา
จเหิ่ลฯอฯมจเกิ่อฯม
เทียบอักษรไทย
[จะเหลื่อมจะเกื่อม]
ความหมาย

ว.รสชาติอาหารที่ไม่เข้ากัน,สีหน้ากะเรี่ยกะราด; สะเหลื่อมสะเกื่อม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะเหลื่อมจะเกื่อม (จเหิ่ลฯอฯมจเกิ่อฯม)