หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะเหลิ้มจะเกิ่ม
อักษรล้านนา
จเหิ้ลฯมจเกิ่มฯ
เทียบอักษรไทย
[จะเหลิ้มจะเกิ่ม]
ความหมาย

ว.ปะแล่ม, ปะแล่มๆ - อ่อนๆน้อยๆ มักใช้กับ สิ่งที่มีรสหวาน เช่น หวานจะเหลิ้มจะเกิ่ม ว.พูดออกเสียงไม่ถูกต้องตามมาตรฐานหรือความนิยม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะเหลิ้มจะเกิ่ม (จเหิ้ลฯมจเกิ่มฯ)