หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะอั้น
อักษรล้านนา
จอั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[จะอั้น]
ความหมาย

ว.เช่นนั้น,เป็นอย่างนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะอั้น (จอั้นฯ)