หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะหลอน
อักษรล้านนา
จหลฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[จะหลอน]
ความหมาย

สัน.หากว่า,แม้นว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะหลอน (จหลฯอฯร)