หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะล่ำ
อักษรล้านนา
ชลํา
เทียบอักษรไทย
[ชะล่ำ]
ความหมาย

ว.ชั่วครู่,ชั่วเวลาสั้นๆ; จ้ำล่ำ,สะล่ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะล่ำ (ชลํา)