หน้าหลัก
จะล่ำ
ชลํา
[ชะล่ำ]

ว.ชั่วครู่,ชั่วเวลาสั้นๆ; จ้ำล่ำ,สะล่ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะล่ำ (ชลํา)