หน้าหลัก
จะล่นๆ
ชล่฿นฯๆ
[ชะล่นๆ]

ว.อาการของน้ำที่เดือดพุ่งพล่าน เช่น น้ำเดือดจะล่นๆ - น้ำเดือดพล่าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะล่นๆ (ชล่฿นฯๆ)