หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะจ้อน
อักษรล้านนา
ชช่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ชะช่อน]
ความหมาย

ว.งดงาม,น่ารัก,สวยงาม; มักใช้ตามหลัง งาม เป็น งามจะจ้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะจ้อน (ชช่อฯร)