หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะคิวหลัง
อักษรล้านนา
ชระฯคิวฯหัลฯง
เทียบอักษรไทย
[ชะคริวหลัง]
ความหมาย

น.ครีบหลังของปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะคิวหลัง (ชระฯคิวฯหัลฯง)