หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะก๋อยดัง
อักษรล้านนา
จกอฯยฯดังฯ
เทียบอักษรไทย
[จะกอยดัง]
ความหมาย

น.จะงอยปลายจมูก, ติ่งปลายจมูก; จั๋กก๋อยดัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะก๋อยดัง (จกอฯยฯดังฯ)