หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จะก๋อย
อักษรล้านนา
จกอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[จะกอย]
ความหมาย

น.จะงอย - ปลายหรือที่สุดของสิ่งที่มีลักษณะโค้งหรืองุ้มลง เช่น จั๋กก๋อยปากนก - จะงอยปากนก; จั๋กก๋อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะก๋อย (จกอฯยฯ)