หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะกว๊าย
อักษรล้านนา
จก้วฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[จะกว๊าย]
ความหมาย

ว.เฉยๆ,ทำเป็นเฉย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะกว๊าย (จก้วฯายฯ)