หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จอยนาง
อักษรล้านนา
ชอฯนาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ชอยนาง]
ความหมาย

น.ย่านาง - ไม้เลื้อย เป็นเถากลมๆขนาดเล็ก ใบเป็นใบเดี่ยวคล้ายใบพริกไทย ออกติดกับลำต้นแบบสลับ เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนา การมาก นิยมใช้ใบต้มกับหน่อไม้ทำให้มีรสหวานอร่อย ยอดอ่อนลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริก คั้นน้ำจากใบใส่แกงพื้นเมือง เช่น แกงแค แกงหน่อไม้ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอยนาง (ชอฯนาฯงฯ)