หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จอย
อักษรล้านนา
ชอฯ
เทียบอักษรไทย
[ชอย]
ความหมาย

ว.เชย,รำเพยพัด เช่น ลมจอย - ลมพัดเบาๆ สำ.ลมบ่จอย - อารมณ์ไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอย (ชอฯ)