หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จอบหมาหน้อยขึ้นดอย
อักษรล้านนา
จอฯบหมฯาห้นฯอฯยขึ้นฯดอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[จอบหมาหน้อยขึ้นดอย]
ความหมาย

สำ.หลอกให้เชื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอบหมาหน้อยขึ้นดอย (จอฯบหมฯาห้นฯอฯยขึ้นฯดอฯยฯ)