หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จอบปิ๊ด
อักษรล้านนา
จอฯบพิษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[จอบพิษ]
ความหมาย

ก.การบำบัดรักษาโรคอย่างหนึ่งของชาวล้านนา ที่ผู้ป่วยถูกกระทำโดยสิ่งที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติ เช่น คุณไสย ภูติผีปีศาจ เป็นต้น โดยใช้อุปกรณ์เช่น ไข่ดิบ น้ำส้มป่อย เป็นต้น พร้อมกับคาถาถอนพิษเพื่อดึงพิษที่หลบซ่อนอยู่ในร่างกายออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอบปิ๊ด (จอฯบพิษฯฯ)