หน้าหลัก
จอบจุ๋
จอฯบจุ
[จอบจุ]

ก.หลอกให้คล้อยตาม,ยั่วให้มีอารมณ์ร่วม; จุ๋จอบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอบจุ๋ (จอฯบจุ)