หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จอบจุ๋
อักษรล้านนา
จอฯบจุ
เทียบอักษรไทย
[จอบจุ]
ความหมาย

ก.หลอกให้คล้อยตาม,ยั่วให้มีอารมณ์ร่วม; จุ๋จอบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอบจุ๋ (จอฯบจุ)