หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จอบกว่าง
อักษรล้านนา
จอฯบก่วฯางฯ,จอฯก่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[จอบกว่าง]
ความหมาย

ก.ล่อกว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอบกว่าง (จอฯบก่วฯางฯ,จอฯก่วฯางฯ)