หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จอดจั้งเซาแฮง
อักษรล้านนา
จอฯดจั้งฯเซัาแรงฯ
เทียบอักษรไทย
[จอดจั้งเซาแรง]
ความหมาย

ก.หยุดพัก,หยุดพักเพื่อเอาแรง; ยอบยั้งเซาแฮง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอดจั้งเซาแฮง (จอฯดจั้งฯเซัาแรงฯ)