หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จอดจั้ง
อักษรล้านนา
จอฯดจั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[จอดจั้ง]
ความหมาย

ก.หยุด,หยุดพัก; จอดยั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอดจั้ง (จอฯดจั้งฯ)