หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จอด
อักษรล้านนา
จอฯด
เทียบอักษรไทย
[จอด]
ความหมาย

ก๑.บัดกรี,เชื่อม, ทำให้ติดแน่น เช่น จอดสายไฟ - บัดกรีสายไฟ : พัก, หยุดพัก เช่น จอดรถ; ถึง เช่น จอดเนรปาน - ถึงนิพพาน ว.ถ้วน,ครบ,รอบ,โดยรอบเช่น ไปจอดบ้านจอดเมือง,วอกจอดแอว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอด (จอฯด)