หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จองนอน
อักษรล้านนา
ชอฯงนอฯร
เทียบอักษรไทย
[ชองนอน]
ความหมาย

น.เตียงนอน - เครื่องเรือนสำหรับนอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จองนอน (ชอฯงนอฯร)