หน้าหลัก
จอง
ชอฯง
[ชอง]

น๑.เตียง/เตียงนอน น๒.บ้าน/ที่อยู่ เช่นเมือบ้านเมือจอง-กลับบ้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอง (ชอฯง)