หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จอกฟ้า
อักษรล้านนา
จอฯกฟ้า
เทียบอักษรไทย
[จอกฟ้า]
ความหมาย

น.นกกระจาบ - นกขนาดเล็กเช่นเดียวกับนกกระจอก ทำรังสานด้วยหญ้าห้อยอยู่กับกิ่งไม้รูปคล้ายนวมสำหรับชกมวย มีปากรังอยู่ด้านล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอกฟ้า (จอฯกฟ้า)