หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จอกคำ
อักษรล้านนา
จอฯกฅำ
เทียบอักษรไทย
[จอกฅำ]
ความหมาย

น.จอกที่ทำด้วยทองคำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอกคำ (จอฯกฅำ)