หน้าหลัก
จอกคำ
จอฯกฅำ
[จอกฅำ]

น.จอกที่ทำด้วยทองคำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอกคำ (จอฯกฅำ)