หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จอก
อักษรล้านนา
จอฯก
เทียบอักษรไทย
[จอก]
ความหมาย

น๑.ภาชนะทรงกลมขนาดเล็กทรงสูงใช้ใส่ของเหลวบางชนิด เช่นน้ำดื่ม ยา สุรา ทำด้วยโลหะหลายชนิด น๒.นกจอก - นกกระจอก นกขนาดเล็กลำตัวสีน้ำตาล ข้างแก้มสีขาว มักอยู่รวมกันเป็นฝูง น๓.นกจอกเทศ - นกกระจอกเทศ นกขนาดใหญ่มีขนเฉพาะลำตัว คอและขาเป็นหนังเกลี้ยงๆ ขาใหญ่แข็งแรง มีนิ้วตีนข้างละ ๒ นิ้ว วิ่งเร็วแต่บินไม่ได้ น๓.นกจอกฟ้า - นกกระจาบ นกขนาดเล็กคล้ายนกกระจอก แต่ปากหนากว่า ก.กัดเซาะ อย่างฝนกัดเซาะขอบทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอก (จอฯก)