หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จว้าก
อักษรล้านนา
ชวฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ชวาก]
ความหมาย

น.มันมือเสือ ก.อาการที่ใช้เครื่องมือ เช่น จอบ เสียม เป็นต้น ขุด แยงทำให้กว้างขึ้น หรือทำให้หลุดออก เช่น จว้ากหย้า - ทำให้หญ้าหลุดออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จว้าก (ชวฯากฯ)