หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จว้า
อักษรล้านนา
ช้วฯา
เทียบอักษรไทย
[ชว้า]
ความหมาย

ก.คว้า,จับ,หยิบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จว้า (ช้วฯา)