หน้าหลัก
จว้า
ช้วฯา
[ชว้า]

ก.คว้า,จับ,หยิบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จว้า (ช้วฯา)