หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จวาดเจวด
อักษรล้านนา
จวฯาดฯเจวฯด
เทียบอักษรไทย
[จวาดเจวด]
ความหมาย

น.พรวดพราด,ทันทีทันใด; จาดเจด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จวาดเจวด (จวฯาดฯเจวฯด)